Mühendislik Çalışmaları

Mühendislik Çalışmaları


-Gizlilik konulu su içi özel sistem kurulumları ve projelendirme işleri
-İskele,liman,deniz içi beton yapıların dayanımları statik hesaplamaları
-Sualtı Kalınlık ölçümü ( NDT ) ve Manyetik Parçacık Muayene işlemi ( MPI )
-Isı Sensör şamandıraları projelendirilmesi ve kurulumu