İş Güvenliği ve Sürdürebilirlik

HERŞEYDEN ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ

İş güvenliğini kayıtsız şartsız sürdürebilmek PİRANA DALIŞ’ın hizmet  odağının merkezine yerleşmiştir. Organizasyonumuzun kurulumunda global iş güvenliği sistemlerini ve uygulamalarını takip ederken, çalışanlarımıza da bu konularda bilgi ve yeterliliklerini geliştirecek faaliyetler de düzenledik.  Yönetim sistemimiz verilen hizmetlerin ötesinde önceliğini müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle olan faaliyetlerimizde iş güvenliğine vermektedir. Sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği sistemimizin güncel kalabilmesi için PİRANA DALIŞ haftalık denetimler uygular ve uyulması gereken güncel kuralları rapor halinde firma içi outlook ağımızda yayınlarız. PİRANA DALIŞ yönetimi bu performansları izler ve düzeltici/önleyici aksiyonları, sürdürülebilir iş güvenliği ve sağlığı hedeflerimizi başarmak için tedbirlerini güncel olarak alır, geliştirir ve uygulatır.

PİRANA DALIŞ  iş güveniliği politikası çerçevesinde, şunları beyan ederiz;

1. Tüm iş kazaları önlenebilirdir.
2. Herbir çalışan kendi ve diğer tüm çalışanların ya da çalışmayanların güvenliğinden sorumludur.
3. Hiçbir çalışma iş güvenliğinin riske atılmasından daha önemli değildir.
4. İstihdamın en önemli şartı iş güvenliğidir.

PİRANA DALIŞ Güvenli çalışma şartlarını oluşturabilmek için çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgilenir. Güvenilir ekipman, yeterli sayıda araç, gereç ve eğitim ve tüm gerekli koruyucu ekipmanı sağlar.